Torns i freses CNC i convencionals

industrialització de procés

Amb l'ajuda del nostre taller de matriceria oferim la possibilitat d'executar projectes globals, des del disseny fins a la fabricació del producte. Disposem d'una àmplia gamma de maquinària per a cobrir la industrialització del procés, incloent la fabricació dels utillatges, les matrius, els automatismes i les màquines especials, així com el seu manteniment específic.