Equip de digitalització làser 3D

Enginyeria inversa i control dimensional

Incorporem a l'equip MMC portàtil una sonda làser 3D per digitalitzar peces reals. Aquesta tecnologia és útil per al control dimensional de peces i en tasques d'enginyeria inversa. Amb la digitalització disposem d'un catàleg precís de peces virtuals, a partir del processament digital de les peces de mostra reals, evitant així la necessitat d'un magatzem físic.