Equips de metrologia tridimensional convencional o portàtil

Control dimensional

Disposem de màquina de mesurament per coordenades (MMC) tridimensional i d'equips de metrologia convencional. Executem tasques de control dimensional en peces prototip, en peces corresponents a produccions seriades i en peces especials.