De l'1 a el 4 d'octubre ens trobareu a:

   http://www.cumbreindustrialytecnologica.com/portal/page/portal/CUMBRE