S'hi incorpora un nou projecte mitjançant l'energia solar fotovoltaica per a autoconsum als nostres processos productius.

L'energia solar fotovoltaica és la transformació de la radiació solar en electricitat, per la qual cosa es pot aprofitar en els consums del nostre dia a dia. L´augment de la contaminació atmosfèrica, juntament amb l´augment dels preus dels combustibles fòssils, ha accelerat els nostres projectes per les energies renovables.

En els nostres valors mediambientals històrics, aquesta decisió contribueix a estalviar, ajudant el planeta, potenciant una producció basada en l'autoconsum, fet que repercuteix també en l'eficiència dels projectes que realitzem amb proveïdors i clients.