Sistemes CAD / CAE / CAM / CNC

Disseny i programació

Tenim eines de CAD / CAE / CAM / CNC per resoldre l'enginyeria de producte i l'enginyeria de procés. Col·laborem estretament amb els proveïdors tecnològics d'aquestes eines per extreure el màxim rendiment i optimitzar la seva aplicabilitat.