Sobre nosaltres

Matriçats S.L. és una empresa que des de 1970 es dedica a la subcontractació per a la fabricació de tota classe de peces a partir de planxa metàl·lica, especialment d'acer inoxidable. Les nostres instal·lacions compten amb 10.000m², un terç dels quals en edificis construïts, que inclouen les diferents àrees de producció, les oficines i el magatzem.

Els serveis es centren en el disseny o re-enginyeria de processos i en la construcció dels útils, matrius o automatismes necessaris, adaptats als nostres mitjans de producció, per a executar sèries de prototipatge o producció. Els nostres mitjans tècnics i productius inclouen sistemes avançats CAD / CAE / CAM / CAQ, estacions de mecanitzat, estacions de tall i soldadura làser 3D, estacions de soldadura convencional, secció d'acabats, centres de polit manuals i automatitzats, tecnologia per a aplicacions d'enginyeria inversa ... i una àmplia gamma de premses hidràuliques i mecàniques amb tonatge fins 2.000t.

El nostre principal objectiu -fonamentat en la permanent aplicació de polítiques de millora contínua i responsabilitat social- és estar sempre en condicions d'oferir un producte i servei que pugui complaure les necessitats dels nostres clients i del seu entorn social.

L'eficiència de Matriçats es fonamenta en un equip humà altament qualificat, on les tasques de cada procés estan degudament regulades mitjançant un sistema de gestió integral, que garanteix l'ús eficient dels nostres coneixements i dels mitjans tècnics i productius.

Política de l'empresa

________________________________________

Matriçats SL té com a objectiu que la qualitat dels productes i serveis que ofereix siguin un reflex fidel de les expectatives i exigències de cada client, assegurant l'èxit a curt i llarg termini de l'empresa. Per això, s'utilitzen tots els mitjans possibles a l'abast de Matriçats SL assegurant la seguretat i salut a la feina, el respecte al medi ambient i l'excel·lència i eficiència dels processos.
Amb aquest objectiu estableix, declara i assumeix els principis següents:
1. La qualitat final del producte i servei ofert al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora continuada en tots els processos del nostre sistema.
2. Els requeriments i exigències dels nostres clients són comunicats de forma objectiva i eficaç pels responsables implicats, a través de les especificacions i característiques particulars de cada producte i servei.
3. Els processos contemplen lacció humana i tenen repercussió sobre el medi ambient. Per això, Matriçats SL considera prioritari assolir un alt nivell de seguretat i salut a la feina i minimitzar l'impacte ambiental, amb el compromís del compliment de la legislació i reglamentació Mediambiental i de Seguretat i Salut en el Treball vigents i assumint la responsabilitat social que li correspon.
4. Matriçats SL està obert constantment a les novetats, evolució i oportunitats del mercat per tal d'adquirir i adaptar les millors estratègies de futur.
5. Laplicació daquesta política exigeix ​​la integració activa de tot lequip humà de la companyia. Per això, la Direcció avalua les competències i considera prioritàries la motivació, la comunicació, la participació, la formació i la polivalència en tots els nivells de l'organització.
6. Matriçats SL es planteja com a prioritat la modernització dels seus equips i l'adaptació a les noves tecnologies i mètodes per millorar l'eficiència i obtenir un resultat de més qualitat en el desenvolupament dels diferents processos.
7. Tots els processos de Matriçats SL han d'aconseguir l'eficiència de les funcions mitjançant la millora continua. Per això, la Direcció, conjuntament amb el Consell d'Empresa, estableix i revisa els seus objectius de forma periòdica.

La Gerència