estampació

Preguntes freqüents sobre estampació de xapa

Quines diferències hi ha entre fer-la en fred i en calent?

En calent es poden obtenir majors deformacions, però té diversos inconvenients. D'una banda la precisió no és tan bona com en fred. I de l'altra el fet de treballar amb molt altes temperatures (superiors a 900 graus), fa que el procés de conformat de les peces sigui més costós.

Com es fa en fred?

Aquesta, se sol fer amb premses i matrius. Es treballen les làmines o xapes metàl·liques de poc gruix. Es fan peces de xapa metàl·lica o d'acer inoxidable o altres materials.

Per a què s'utilitza?

Es fa servir per a crear peces amb poc relleu.

Depenent del tipus de material de la xapa poden ser peces que es puguin fer servir en interior o exterior. En funció de l'aplicació i el sector es selecciona la xapa i gruix adequat.

Solen ser processos de realització de peces en sèries mitjanes o grans.

¿Quins són els processos més comuns en la fabricació de peces de xapa metàl·lica?

Els més comuns són embotir, estampar, troquelar, perforar, tallar, corbar, enrotllar per realitzar el conformat de xapa.

Com acabats es pot realitzar un tall làser 3D i un polit depenent de la matèria primera utilitzada.

A partir de quina profunditat podríem dir què és embotició o estampació en xapa?

El límit entre l'embotició i l'estampació no està definit. Es podria dir que quan el resultat és el d'un recipient, o quan són peces buides es diu embotició.