Disseny

Creem o adaptem el disseny del producte objecte d'estudi, buscant sempre el compromís òptim entre els requeriments i la minimització de costos de fabricació. A partir d'el disseny consensuat amb el client, desenvolupem el procés de fabricació.