De l'1 a el 4 de octubre ENS trobaran a:

http://www.cumbreindustrialytecnologica.com/portal/page/portal/CUMBRE